บริษัทอัมรินทร์ เฟอร์นิเทค อินเตอร์เนชั้นเนล จำกัด

บริษัทอัมรินทร์ เฟอร์นิเทค อินเตอร์เนชั้นเนล จำกัด

บริษัทอัมรินทร์ เฟอร์นิเทค อินเตอร์เนชั้นเนล จำกัด

ติดต่อ :

โทร : 02-5984151-3

โทรสาร : 02-598454

ข้อมูลทั่วไป

ขายส่งตู้เสื้อผ้า ตู้กระจก เตียง

วัตถุดิบ

ไม้

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2539 จนถึงปัจจุบัน