บริษัทสยารักษ์ จำกัด

บริษัทสยารักษ์ จำกัด

บริษัทสยารักษ์ จำกัด

ติดต่อ :

โทร : 02-9595744

โทรสาร : 02-9590519

ข้อมูลทั่วไป

ขายส่ง/ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เช่นตุ๊กตาบรรจุเครื่องหอม ดอกไม้แห้งอบน้ำหอม

วัตถุดิบ

ดอกไม้แห้ง ใบไม้แห้ง

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2541 จนถึงปัจจุบัน