กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์

รวมกลุ่มบริเวณบ้านของผู้นำกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมในการประดิษฐ์ หรือประชุมสมาชิก

ติดต่อ : นางน้ำทิพย์ กันทนงค์

โทร : 02-9774243, 084 0722510

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 15 คน

การจัดการ

เมื่อ 4 ปีที่แล้วจังหวัดปทุมธานีเปิดฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ นางน้ำทิพย์ กันทนงค์จึงเข้าร่วมโครงการเพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกในกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 12 คน โดยมีหน่วยราชการให้การสนับสนุนเพื่อไปจำหน่าย เช่นงานสภากาชาดจังหวัดปทุมธานี

ชุมชน

- กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์
- กลุ่มทำดอกไม้จันทร์/พวงหรีด

การรวมกลุ่ม

- สมาชิกในกลุ่มรวมตัวกัน หรือจ่ายชิ้นงานให้สมาชิกดำเนินการเองตามแบบที่สั่งแล้วนำมารวมกันเพื่อส่งตลาดหรือสถานที่รับผลิตภัณฑ์สั่งมา

อาชีพหลัก

รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป