กลุ่ทำขนมทองม้วน ทองพับ

กลุ่ทำขนมทองม้วน ทองพับ

กลุ่ทำขนมทองม้วน ทองพับ

ติดต่อ : นางทองคำ รัตนสุวร

โทร : 02-9750954

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม 30 คน

ชุมชน

-กลุ่มทำขนมหม้อแกง
-กลุ่มทำขนมทองม้วน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

รับจ้าง ค้าขาย

สินค้าโอทอป