กลุ่มทำขนมหม้อแกง

กลุ่มทำขนมหม้อแกง

กลุ่มทำขนมหม้อแกง

หมู่บ้านอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ห่างจากชุมชนเมืองมากนัก

ติดต่อ : นางนงเยาว์ เกสระ

โทร : 02-9750249

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 421 คน
จำนวนสมาชิกกลุ่ม 23 คน

การจัดการ

มีสมาชิกครั้งแรกในการจัดตั้งกลุ่ม 4 คน ต่อมาเป็น 10 คน โดยสามารถจัดหาวัสดุภายในหมู่บ้าน

ชุมชน

-กลุ่มทำขนมหม้อแกง
-กลุ่มทำขนมทองม้วน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกรวมตัวกันผลิตที่กลุ่ม หรือจ่ายเงินให้ดำเนินการตามสูตรในการผลิตขนมหม้อแกงหากสมาชิกต้องการ แล้วนำมารวมกันไปส่งขาย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป