กลุ่มทอผ้า

กลุ่มทอผ้า

กลุ่มทอผ้า

สมาชิกจะมาร่วมตัวกันเพื่อผลิตสินค้าที่ทำการกลุ่มหลังช่วงทำนาเสร็จแล้ว และจะมีส่วนหนึ่งแยกไปทำที่บ้าน โดยได้รับรายได้ในการผลิต และจำหน่ายเป็นเปอร์เซนต์ จากต้นทุนในการผลิตแล้ว เหลือหักเข้ากลุ่ม

ติดต่อ : นางสาคร อ่อนช้าง

โทร : 043-399395

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสตรีใน ต.ศรีสุข และผู้

การจัดการ

เริ่มจากคณะกรรมการการพัฒนาสตรี (กพสม.) ของบ้านขมิ้น หมู่4 ในตำบลศรีสุขมีการร่วมตัวกันขึ้นในปี 2539 เพราะตอนแรกทำเฉพาะใช้ในครัวเรือนของตนเองเหลือจึงจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มในครอบครัว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาถาวรโดยรับสมาชิกสตรีในต.ศรีสุขที่มีความสนใจในการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหลังทำนา จนในปัจจุบันได้มีการขยายกิจการทั้งทอผ้าไหม, ทอผ้าฝ้าย และผ้าย้อมสีธรรมชาติขึ้นมีสมาชิก 30 ราย และมีการปรับปรุงสีและลายให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สภาพพื้นที่

พื้นที่ทำการกลุ่มประมาณ 1 งาน มีที่ทำการ 1 หลัง

ชุมชน

- กลุ่มทำข้าวหลาม
- กลุ่มทำจักสานไม้ไผ่
- กลุ่มปลูกถั่วลิสง

การรวมกลุ่ม

มีการรวมตัวของกลุ่มสตรีในตำบลโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารในการการจัดการ รับงานจากตัวแทน หรือลูกค้า แล้วนำมาประชุมแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่ม นำไปทำตามความถนัดของแต่ละบุคคลเสร็จแล้วรวบรวมส่งกลุ่มเพื่อเป็นผู้จำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรมในครัวเรือน(ทอผ้า)

สินค้าโอทอป