กลุ่มทำข้าวหลาม

กลุ่มทำข้าวหลาม

กลุ่มทำข้าวหลาม

สมาชิกส่วนใหญ่จะนำผลผลิตไปจำหน่ายต่างจังหวัด กลุ่มจะส่งเป็นวัสดุให้กับสมาชิก เช่น ข้าว น้ำตาล สิ้นปีปันผลกำไรให้กลุ่มและสมาชิก

ติดต่อ : นางสมจิตร กุนันท์

โทร : 043-399253,01-6700931

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกประมาณ 50 คน

การจัดการ

เริ่มแรกประชาชนทั่วไปได้ทำข้าวหลามเพื่อบริโภคในครัวเรือน ในช่วงงานเทศกาลต่างๆจนเกิดทัาษะความชำนาญจนกระทั่ง พ.ศ.2539 ประชาชนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพนี้ เพราะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน เริ่มมีคนรู้จัก ชาวบ้านเลยชักชวนกันเข้ามาทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการทำนา แต่ส่วนมากจะไปจำหน่ายต่างจังหวัด สมาชิกโดยร่วม 50 ครัวเรือน

สภาพพื้นที่

ภายในตำบล ที่ทำการกลุ่มประมาณ 1 งาน

ชุมชน

- กลุ่มทำจักสานไม้ไผ่
- กลุ่มทอผ้า
- กลุ่มปลูกถั่วลิสง

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวของประชาชน หรือชาวบ้าน ที่มีความสนใจในอาชีพ ทำข้าวหลามและมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการ เป็นตัวแทนในการนำวัสดุในผลิตมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก เช่น ข้าวสาร น้ำตาล

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำข้าวหลาม และปลูกถั่งลิสง

สินค้าโอทอป