กลุ่มทำมีด

กลุ่มทำมีด

กลุ่มทำมีด

เป็นหมู่บ้านเล็กประมาณ 55 ครัวเรือน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในปี 2544 จากกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งสมาชิกใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม

ติดต่อ : นายอิทธิพล ภูงามเ

โทร : 043-291733

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

เริ่มจากการทำเลื่อยสำหรับตัดไม้ไว้ใช้เอง ต่อมาได้มีการปิดป่าและประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ทำให้มีเศษเหล็กเหลือใช้จึงคิดค้นทำเป็นมีดไว้ใช้งานและเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านเนื่องจากมีความคมมาก จึงได้ทำขายโดขซื้อเศษใบเลื่อยเก่ามาเจียระไนเป็นมีดรูปร่างต่าง ๆ ต่อมาได้พัฒนาออกมาหลายแบบ โดยส่งขายทั่วไปทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน

สภาพพื้นที่

ประมาณ 2 ไร่เศษ

ชุมชน

- กลุ่มทำมีด
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กลุ่มเลี้ยงปลา

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันผลิตสินค้าที่ทำการกลุ่ม โดยจะได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ปลูกผัก ค้าขาย

สินค้าโอทอป