กลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

กลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

กลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

บ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ริมน้ำ คลองอ้อม และริมถนนสายบางครวย-ไทรน้อย

ติดต่อ : นางสุรีรัตน์ จั่น

โทร : 0-2921-5588

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

17 คน

การจัดการ

เดิมหมู่ 2 ตำบลบางเลนได้รวมกลุ่มสตรีทำการแปรรูปอาหารเช่น การทำแคบหมู น้ำพริกเผา น้ำพริกหนุ่ม จำหน่ายเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำสวนผลไม้ โดยใช้บ้านของนางสุรีรัตน์ จั่นลา เป็นสถานที่ตั้งกลุ่ม ต่อมาได้ขยายกิจกรรมโดยพัฒนากรติดต่อวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอบรมให้ เมื่อเดือนเมษายนต์ปี 2544 และทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางใหญ่ ก็ช่วยสนับสนุนค่าจ้างวิทยากรให้ จึงทำให้กลุ่มมีความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลาต่างๆหลายชนิด เช่น ดอกไม้ต่างๆ เข็มกลัดติดเสื้อ ที่ติดผม จัดแจกัน ทำโมบาย ฯลฯ

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันมาอบรมหรือทำการผลิตเป็นครั้งคราว ส่วนมากจะแยกกันทำที่บ้านแล้วจึงนำมาส่งให้กลุ่ม ประธานกลุ่มและสมาชิกบางส่วน จะร่วมกันไปจำหน่ายตามสภานที่ และงานต่างๆตามโอกาส

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สินค้าโอทอป