กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเซียงซุย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเซียงซุย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเซียงซุย

ติดต่อ : นางสวย ลวดอุปโป

โทร : 043 248088

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 40 คน

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ 2 งาน

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกแต้ 1 กลุ่ม
2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเซียงซุย 1 กลุ่ม
3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง 1 กลุ่ม
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 กลุ่ม
5. กลุ่มเกฒตรกรชาวไร่อ้อย 1 กลุ่ม
6. กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กลุ่ม

สินค้าโอทอป