Perm Poon Pa Na Co., Ltd.(B2B)

Perm Poon Pa Na Co., Ltd.(B2B)

Perm Poon Pa Na Co., Ltd.(B2B)

ติดต่อ :

โทร : 02 577-1272

โทรสาร : 02 904-7434

เว็บไซต์ : www.permpoonpana.com

ข้อมูลทั่วไป

เสื้อกระโปรงจากผ้าบาติก เขียนลาย สำหรับสุภาพสตรี

การจัดการ

Year of Establishment : 1998
Capital : 1,000,000 Baht