กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม

กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม

กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม

ติดต่อ : นางมะลิวัล นักรบ

โทร : 053 619058 , 08 9555 3900

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

47 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อพ.ศ.2521 โดยชาวบ้านรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อทอผ้าขนแกะ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

อาชีพหลัก

ทำสวน, ทำไร่

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป