กลุ่มทำไม้กวาด

กลุ่มทำไม้กวาด

กลุ่มทำไม้กวาด

กลุ่มมีสมาชิกทั้งหญิง และชาย อายุอยู่ในช่วงวัยทำงาน

ติดต่อ : นายเกษม กองชนะ

โทร : 043-414804 (พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

การจัดการ

ราษฎรในหมู่บ้านหนองดู่ ได้รวมกลุ่มผู้สนใจจัดตั้งกลุ่มไม้กวาด โดยจัดซื้อหญ้า ทางมะพร้าวจาก จ.อุบลราชธานี ขายทั้งปลีก และส่ง ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด

สภาพพื้นที่

บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ชุมชน

กลุ่มทำไม้กวาด, กลุ่มทอเสื่อ, กลุ่มทำเครื่องสังฆภัรฑ์ หล่อทองเหลือง

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มจากผู้ที่สนใจ ฝึกหัด และร่วมกันผลิต

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ทำสวน ทำไร่

สินค้าโอทอป