กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฮ่องแซง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฮ่องแซง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฮ่องแซง

มีสมาชิก 15 คน สมาชิกจะทอผ้าแล้วนำมารวมกันที่บ้านประธานกลุ่มเพื่อรอการส่งจำหน่าย

ติดต่อ : นางไหม วงศาสุข

โทร : 043-414804 (พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มด้วยการรวมตัวผู้สนใจ สมาชิก 15 คน เพื่อใช้ความถนัดในการทอผ้าไหมหารายได้เสริมจากการทำนา

สภาพพื้นที่

ใช้บ้านประธานกลุ่มเป็นที่รวมตัวกัน

ชุมชน

1. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
2. กลุ่มพัฒนาสตรี
3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
4. กลุ่มทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

รวมตัวกันจากผู้สนใจ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม, เลี้ยงสัตว์, ปลูกผักสวนครัว

สินค้าโอทอป