กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้

กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้

กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้

ติดต่อ : คุณเกี๋ยงคำ แจ้งส

โทร : 08-5091-3622, 0-3882-5308

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งปี 2540 ทำสวนสับปะรด เมื่อผลผลิตราคาตกต่ำ จึงคิดหาทางช่วยเสริมอาชีพกวนผลไม้ในวน เช่น สับปะรด มะม่วง ทำแช่อิ่ม เช่น มะม่วง มะกอก มะดัน มะขาม ฯลฯ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป