กลุ่มอาชีพทำขนมผิง

กลุ่มอาชีพทำขนมผิง

กลุ่มอาชีพทำขนมผิง

ติดต่อ : นายสมเพท พลทะอินท

โทร : 01 601-8904,964-5755

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 8 คน

การจัดการ

กลุ่มมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และมีทุนเป็นของกลุ่ม

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่ม เฉพาะผู้ที่มีความตั้งในและสนใจจริง

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน ทำไร่

สินค้าโอทอป