กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองเขียด

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองเขียด

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองเขียด

กลุ่มมีความเหนียวแน่น เข้มแข็ง มีสตรีเป็นผู้นำกลุ่ม สมาชิกมีความขยันมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : คุณมนิด หล้าบ้านโ

โทร : 08 1263 6392

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

50 คน

การจัดการ

เมื่อปี พ.ศ.2539 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง จำนวน 22,500 บาท มีสมาชิกก่อตั้ง 10 คน ต่อมาสมาชิกเริ่มนำเงินทุนที่มีอยู่มาทอผ้าเนื่องจากมีกำไร เมื่อหักเข้ากลุ่มแล้วได้ปันผลเฉลี่ยคืนด้วย ปัจจุบันมีเงินทุน 42,500 บาท และได้รับกานสนับสนุนจาก อบต.หนองเขียด จำนวน 20,000 บาท มีสมาชิก 50 คน มีนางทองสุข มีสะอาดเป็นประธานกลุ่ม

ชุมชน

1.กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายลายขิด
2.กลุ่มทำขนม
3.กลุ่มทอผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า
4.กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การรวมกลุ่ม

เริ่มจากการรวมกลุ่มผู้สนใจร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง และพัฒนามาสู่กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายลายขิดสมาชิกกลุ่มคัดเลือกผู้นำกลุ่ม และเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้มีความรู้มาให้คำแนะนำ ทำให้กลุ่มมีความเหนียวแน่น

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป