กลุ่มไม้นวดภูมิไท

กลุ่มไม้นวดภูมิไท

กลุ่มไม้นวดภูมิไท

กลุ่มมีที่ทำการของกลุ่มเอง แต่ยังคับแคบอยู่ และขณะนี้กลุ่มพยายามขยายฐานเงินทุนโดยการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สาขายะลา

ติดต่อ : นายวีกี้ ดอปอ

โทร : 073 212076 , 07 2932207

อีเมล: cdd_yala.thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิก 17 คน

การจัดการ

เป็นกลุ่มที่เพิ่งจัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 มีสมาชิก 17 คน จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่ม เริ่มเมื่อสมาชิกกลุ่มผู้หนึ่งสังเกตเห็นว่าไม้ที่ใช้หนีบขอบกระด้งของคนโบราณ น่าจะนำมาดัดแปลงให้สวยงามและใช้เป็นไม้บีบนวด ที่สามารถใช้ด้วยตัวเองได้ จึงได้ทำต้นแบบขึ้น และพัฒนามาเรื่อยจนมีรูปแบบเหมือนในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างสูง ผลิตไม่ค่อยทัน แต่กลุ่มก็เพิ่มเครื่องมือเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดแล้ว

สภาพพื้นที่

ดำเนินการภายในตำบลตาเซะ

ชุมชน

1. กลุ่มไม้นวดภูมิไท2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกลุ่มกันทำไม้นวดในช่วงที่ว่างจากการกรีดยาง เช่น ในช่วงบ่ายหรือช่วงที่ยางผลัดใบหรือช่วงที่ฝนตก

อาชีพหลัก

ทำนา และทำสวนยาง

อาชีพเสริม

-

สินค้าโอทอป