กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

ติดต่อ : กลุ่มโรงสีข้าวชุม

โทร : 043 217079 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)

อีเมล: cdkhonkaen@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 24 คน

การจัดการ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ก่อสร้างฉางข้าวพร้อมโรงสี งบประมาณ 756,910 บาท ได้ทำการประชาสัมพันธ์ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านตำบลกุดธาตุเข้าสมัครเป็นสมาชิก 537 คน

ชุมชน

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

สินค้าโอทอป