กลุ่มการงานอาชีพ

กลุ่มการงานอาชีพ

กลุ่มการงานอาชีพ

ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มและประสานงานกันได้เป็นอย่างดี และได้ช่วยกันออกแบบลวดลายของผ้าคลุมผมที่ใหม่ ๆ โดยตลอด

ติดต่อ : น.ส.รอกีเยาะ ดีห

โทร : 073-216170

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 13 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อตัดเย็บผ้าคลุมผม ปักลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ โดยกลุ่มจะออกแบบแล้วแล่งให้สมาชิกไปจัดทำตามความต้องการและความสามารถ เมื่อชิ้นงานที่สมาชิกทำเสร็จแล้วก็จะนำมารวมกันที่กลุ่ม จากนั้นจึงส่งไปจำหน่ายยังที่ต่าง ๆ

สภาพพื้นที่

พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.จะกว๊ะ

ชุมชน

1. กลุ่มการงานอาชีพ
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

กลุ่มจะเป็นผู้แจกจ่ายงานให้กับสมาชิกไปดำเนินการตามความต้องการและความสามารถ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวนผลไม้ ทำสวนยางพารา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป