กลุ่มดีเกฮูลู

กลุ่มดีเกฮูลู

กลุ่มดีเกฮูลู

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษายาวีเป็นภาษาในชีวิตประจำวัน

ติดต่อ : นายหะมะ แบลือแบ

โทร : 073-250099

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในแต่ละวงจำนวน 15 คน และมีเด็ก เยาวชนมาเข้าฝึกร้อ

การจัดการ

เมื่อสมัยเป็นเด็ก ประธานกลุ่มได้ไปดูการแสดงดีเกฮูลูในงานประจำปีของอำเภอ และมีความสนใจจึงชักชวนเพื่อนในโรงเรียนฝึกร้อง และเลียนแบบการแสดงของศิลปินรุ่นพี่ ต่อมาจึงได้ตั้งคณะชื่อคณะมะ ลูกทุ่ง จัดแสดงทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนมีผลงานมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก มีลูกคู่ในการแสดง 12 คน เครื่องดนตรีประกอบด้วยรำมะนา 1 คู่ ฆ้อง 1 วง ลูกแซ๊ก 1 คู่ ฉิ่ง 1 คู่ และฉาบ 1 คู่

ชุมชน

1. กลุ่มดีเกฮูลู
2. กลุ่มแม่บ้าน
3. กลุ่มเย็บเสื้อผ้า
4. กลุ่มรำซีละ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกร่วมกันฝึกซ้อมที่บ้าน รายได้จากการแสดงแบ่งจัดสรรตามความสามารถของแต่ละคน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป