กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านป่าปอ

กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านป่าปอ

กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านป่าปอ

ติดต่อ : คุณสิรินันท์ วัชร

โทร : 043 211965, 081 054 9251

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

64 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 14 มกราคม ปีพ.ศ. 2542 โดยการสนับสนุนของศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกเริ่มแรก 18 คน และต่อมาก็มีองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรบ้านไผ่ พัฒนาชุมชนบ้านไผ่ กลุ่มมีทุนเริ่มต้น 10,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าไหม
2. กลุ่มเยาวชนเลี้ยงหมู, ไก่
3. กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ

การรวมกลุ่ม

ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป