กลุ่มทำกริชที่ระลึก

กลุ่มทำกริชที่ระลึก

กลุ่มทำกริชที่ระลึก

ติดต่อ : นายอาแซ กาหลง

โทร : 073 295418

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

กลุ่มมีสมาชิก 12 คน

การจัดการ

-การทำกริชปากกาเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะมีการแบ่งงานกันทำ เช่น การทำหัวกริช ตากริช ฝักกริช เมื่อทำเสร็จจะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน มีการตกแต่ง ละมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน
-การจำหน่าย ส่วนมากลูกค้าจะสั่งทำ หรือจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่ม
- วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้

ชุมชน

กลุ่มทำกริชที่ระลึก (กริชปากกา)

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป