กลุ่มอาชีพมุกประดับ

กลุ่มอาชีพมุกประดับ

กลุ่มอาชีพมุกประดับ

สมาชิกของกลุ่มส่วนมาก จะทำผลิตภัณฑ์ที่บ้านของตนเอง เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ก็จะผลิตตามสั่ง

ติดต่อ :

โทร : 089-5759799

การจัดการ

นายหนู คำสุขดี ผู้ซึ่งเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯในวัยหนุ่มบังเอิญได้สมัครทำงานเป็นกรรมกรในร้านมุกประดับมากกว่า 10 ปี ได้กลับมาที่บ้านเกิดคือบ้านหนองลาด ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนบ้านจนขยายเป็นกลุ่มอาชีพมุกประดับในปัจจุบัน

ชุมชน

กลุ่มอาชีพมุกประดับ

การรวมกลุ่ม

การประกอบอาชีพมุกประดับ เริ่มมีการรวมกลุ่มในปี 2538 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าไปให้ความรู้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพมุกประดับ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป