หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

ติดต่อ : นางสาวลักคณา แก่น

โทร : 036 489389, 09 5024759

โทรสาร : 036 489389

ข้อมูลทั่วไป

สุราแช่ข้าวเหนียวขาว สุราแช่ข้าวเหนียวดำ

วัตถุดิบ

ข้าวเหนียว

การจัดการ

กลุ่มเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2544

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!