กลุ่มแม่บ้านทำน้ำปลา

กลุ่มแม่บ้านทำน้ำปลา

กลุ่มแม่บ้านทำน้ำปลา

ติดต่อ : นางคำปน สงมา

โทร : 09 5329990

การจัดการ

ได้ไปดูการทำน้ำปลาที่มหาสารคามโดยมีกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนขอนแก่นใต้ให้การสนับสนุน โดยเริ่มทำน้ำปลาครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2544

สินค้าโอทอป