กลุ่มทำกระเช้าเอนกประสงค์บ้านมิตรภาพ

กลุ่มทำกระเช้าเอนกประสงค์บ้านมิตรภาพ

กลุ่มทำกระเช้าเอนกประสงค์บ้านมิตรภาพ

ติดต่อ : นางสี แสงสว่าง

โทร : 07 2146217

การจัดการ

คุณยายศรีและคุณตาหนุนเป็นผู้คิดค้นนำภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น

สินค้าโอทอป