กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานตำบลบ้านทุ่ม

กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานตำบลบ้านทุ่ม

กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานตำบลบ้านทุ่ม

เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ : นางวันทะนา บำรุงน

โทร : 06 8128096 , 06 8532039

การจัดการ

ทางกลุ่มไปรับการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจานเลยมีความคิดในการจัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2542 เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่ม ต่อมาของงบประมาณจากเกษตรและเคหกิจชุมชนเพื่ออบรมการผลิตอีกครั้งจนจนสามารถผลิตสินค้าได้มาตราฐาน

สินค้าโอทอป