กลุ่มสมุนไพรบ้านมิตรภาพ

กลุ่มสมุนไพรบ้านมิตรภาพ

กลุ่มสมุนไพรบ้านมิตรภาพ

ติดต่อ : นางชนาลัย แก้วบุญ

โทร : 07 2146217

การจัดการ

เริ่มมาจากคุณยายหนูจันทร์ได้รับสูตรยาต้นตำหรับจากพระธุดงค์ในถ้ำที่จังหวัดอุดรธานี แล้วยายก็มาถ่ายทอดสูตรให้กับลูกหลาน

สินค้าโอทอป