กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง

กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง

กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง

ติดต่อ : นางสุมล แวยาโก๊ะ

โทร : 081-2763325 073-544028 , 073-515165

การจัดการ

แรกเริ่มส้มแขกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ประเภทยำ ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารคาวได้ และต่อมาได้จัดเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายทั่วไปในตลาด และส่งไปขายต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ต่อจากนั้นได้จัดกลุ่มขึ้นมาโดยไม่เป็นทางการเพราะพื้นที่ในบ้านบูเก๊ะ ได้มีต้นส้มแขกเป็นจำนวนมากพอที่จะสามารถผลิตเป็นส้มแขกได้จึงรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มส้มแขก

สินค้าโอทอป