กลุ่มสตรีไม้ผล

กลุ่มสตรีไม้ผล

กลุ่มสตรีไม้ผล

ติดต่อ : นางภารดี อุดมรัตน

โทร : 043 391029

การจัดการ

เนื่องจากในหมู่บ้านมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะที่ผู้สูงอายุก็มีอาการปวดเมื่อยเป็นประจำ ทางกลุ่มจึงได้คิดที่จะทำสมุนไพรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

สินค้าโอทอป