กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด

ติดต่อ : นางลำดวน กันกา

โทร : 054 591232, 642585

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี 2536 กลุ่มเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ ปี 2536 เริ่มทำกระดาษสามาจนถึงปัจจุบัน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป