ผลิตภัณฑ์ศิลาดล

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป


เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

เริ่มต้นจากความชอบและสนใจในงานปั้นมาตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อโตขึ้นได้ไปรับจ้างตามโรงงานเซรามิคต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 10 แห่ง ต่อจากนั้นจึงได้คิดตั้งโรงงานเป็นของตนเอง โดยใช้จุดเด่นจากโรงงานที่ได้ไปรับจ้างมาประยุกต์ใช้กับโรงงานของตน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้คิดที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่ของตนเองในเขตอำเภอนครชัยศรี ตำบลสัมปทวน เนื่องจากอยู่ใกล้กับตลาด แหล่งวัตถุดิบ ลดค่าใช้จ่าย

สินค้าโอทอป