กลุ่มเรือนไทยกระดาษแสงตะวัน

กลุ่มเรือนไทยกระดาษแสงตะวัน

กลุ่มเรือนไทยกระดาษแสงตะวัน

ติดต่อ : คุณแสงอรุณ พลับพล

โทร : 02 9093558, 089 9295846

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 12 คน

การจัดการ

เริ่มจากการเรียกสมาชิกในหมู่บ้านมาประชุม เมื่อเดือนธันวาคม และมีการจัดตั้งกลุ่มและมีการตั้งชื่อกลุ่มและมีแสงอรุณ พลับพลี เป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 18 คน มีพัฒนาชุมชนอำเภอธัญบุรี ให้การสนับสนุน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป