กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกาสัง

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกาสัง

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกาสัง

ติดต่อ : นายสุไลมาน ลือแป

โทร : 073 283006

อีเมล: -

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

23 ึคน

การจัดการ

ม.3 บ้านกาสัง โดยการรวมตัวของผู้นำชุมชนจากนั้นของบประมาณของ อบต.และโดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา

สภาพพื้นที่

ม.3 บ้านกาสัง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

ชุมชน

15 คน

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มสตรีที่ต้องการมีรายได้เสริม

อาชีพหลัก

ทำสวน ทุเรียน ลองกอง

อาชีพเสริม

แม่บ้าน

สินค้าโอทอป