บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด

บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด

บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด

ติดต่อ :

โทร : 036 471358, 628194

ข้อมูลทั่วไป

ผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายหญิง - ชาย

การจัดการ

ชาวไทยพวนเป็นชนกลุ่มน้อยอพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงของ ประเทศลาว มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีณบุรี สิงห์บุรี พิจิตร แพร่ และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ได้แก่ การทอผ้าฝ้ายลายดอกมัดหมี่ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน จึงมีการนำเทคนิคการทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม มาพัฒนาลวดลายการทอ การย้อมให้มีลวดลายและสีสันเลียนแบบลวดลายธรรมชาติ

สินค้าโอทอป

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!