กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลโคกสำโรง

กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลโคกสำโรง

กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ติดต่อ : นางประมวล แสวานี

โทร : 036 441146, 01 8279567

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากเนื้อสุกรชำแหละมีราคาลดลง การขายมีผลกำไรน้อย และการเก็บรักษาไว้บริโภคได้ไม่นาน จึงเกิดความคิดที่จะรวมกลุ่มอาชีพขึ้น โดยจัดหาวัสดุจากธรรมชาติเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำนา, ค้าขาย, แม่บ้าน

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป