กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

ติดต่อ : นายสมชาย เล็กสถิน

โทร : 081 9915146, 035 292449

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/ay/namthongbenjarong.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยนายสมชาย เล็กสกิน ได้เป็นผู้ริเริ่ม โดยได้รับการฝึกทำเบญจรงค์ จาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปไทย และการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป