กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์

กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์

กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์

ติดต่อ : นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย

โทร : 084 6380014 , 085 3350434

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

21 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543

อาชีพหลัก

ทำสวน, รับจ้าง

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป