กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง

กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง

กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง

ติดต่อ : นายชาตรี เนื่องจำนงค์

โทร : 038 444599, 081 8367364

อีเมล: CHATREE_JM@hotmail.com

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 1 ก.พ. 2544 เดิมมีการรวมตัวกันสร้างงาน โดยคิดทำบ้านเรือนไทยประดิษฐ์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มหัตถศิลป์บ้านบึง ผลิตเรือจำลองไม้สักทองด้วย บริหารการจัดการ ทุกคนร่วมกันผลิตจำหน่าย กำไรจะมีการปันผลให้กับสมาชิกทุกคน

อาชีพหลัก

ทำหัตถกรรม

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป