กลุ่มสตรีแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

กลุ่มสตรีแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

กลุ่มสตรีแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ติดต่อ : นายสุนทร เหลืองธร

โทร : 01 8620871, 038 2180512

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2541 เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ ต.คลองพลู ได้มีการปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาคั่วเพื่อบริโภคกันภายในครอบครัว แล้วจึงได้รวบรวมผู้ผลิตจัดตั้งกลุ่มอบรมพัฒนาจากการคั่วมาเป็นการใช้เครื่องจักรในการกระเทาะเปลือก และการอบ จนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ออกจำหน่าย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และครอบครัว

สินค้าโอทอป