กลุ่มทำครกหิน

กลุ่มทำครกหิน

กลุ่มทำครกหิน

ติดต่อ : นายขจร รุ่งเรืองศ

โทร : 08-1327-2917,0-3839-8114

อีเมล: zero_one013@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

การจัดการ

เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2500 ทำเป็นรายบุคคล ต่างคนต่างรับจ้างทำ ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น คือหินอ่างศิลา (มีสีขาว) ต่อมาได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น

อาชีพหลัก

ทำครกหิน

สินค้าโอทอป