กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

ติดต่อ : นางมาลัย พูลสวัสด

โทร : 09 9891767 , 056 271915

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ.2544

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป