กลุ่มไข่เค็มสมุนไพรบ้านโป่งยอ

กลุ่มไข่เค็มสมุนไพรบ้านโป่งยอ

กลุ่มไข่เค็มสมุนไพรบ้านโป่งยอ

ติดต่อ : ว่าที่ร้อยตรี ไพบ

โทร : 07 1959971 , 07 8434639

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

13 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ.2545

อาชีพหลัก

ทำสวน ค้าขาย

อาชีพเสริม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าโอทอป