กลุ่มขนมจีนเนินน้ำเย็น

กลุ่มขนมจีนเนินน้ำเย็น

กลุ่มขนมจีนเนินน้ำเย็น

ติดต่อ : นายณรงค์เดช แก้ว

โทร : 09 8390078

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปี 2546

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป