กลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

ติดต่อ : คุณอกนิฐฐา นุ้ยบุ

โทร : 02 9742284, 09 1077133

การจัดการ

ปริมาณการผลิต 3,000 ตัว/เดือน

สินค้าโอทอป