หจก.จิราพร ฟู๊ด

หจก.จิราพร ฟู๊ด

หจก.จิราพร ฟู๊ด

ติดต่อ : คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์

โทร : 055 391024 , 08 1888 0477

โทรสาร : 055 391284

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง

ตราสินค้า : จิราพร

สินค้าโอทอป