กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

ติดต่อ : คุณดารารัตน์ คลัง

โทร : 0 2581 1924 , 08 1761 4689

อีเมล: kdararat@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

50 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 เริ่มต้นจากการผลิตด้วยตนเอง นำไปขายให้ผู้ค้าเสรีตามตลาด หลังจากนั้นมี Order เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม โดยอาศัยแม่บ้านที่มีเวลาว่าง มารวมกลุ่มกัน ทำให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น

สินค้าโอทอป