กลุ่มสตรีอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์บ้านก้อนทอง

กลุ่มสตรีอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์บ้านก้อนทอง

กลุ่มสตรีอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์บ้านก้อนทอง

ติดต่อ : คุณขนิษฐา ก้อนทอง

โทร : 02-9011668, 09-6768968

อีเมล: kriangsak@bankonthong.com

เว็บไซต์ : www.bankonthong.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

14 คน

การจัดการ

ผ้าใยบัว หรือคนทั่วไปเรียกว่า ผ้าเชอรีล่อน ถือเป็นวัสดุแปรรูปซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบวิชาชีพการทำดอกไม้ ในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ครอบครัวของสามีดิฉันซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านกฎหมายจะต้องซื้อ และจัดดอกไม้เป็นกระถางเพื่อนำไปเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ปีหนึ่ง ๆ เสียค่าใช้จ่ายไม่น้อย ต่อมาในช่วงปี 2544 ดิฉันจึงเริ่มมีแนวความคิดที่จะ ลดค่าใช้จ่ายโดยการไปรียนวิชาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่กรมฝีมือแรงงาน (กทม.) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส.เอ็ม.อี

สินค้าโอทอป