กลุ่มอาชีพศิลปะเปลือกไข่

กลุ่มอาชีพศิลปะเปลือกไข่

กลุ่มอาชีพศิลปะเปลือกไข่

ติดต่อ : คุณประกิตติ์ ประท

โทร : 02 9582725, 08 9775 7093

อีเมล: prakit0194@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 เริ่มก่อตั้งจากสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชน โดยมีสมาชิก 2 ประเภท สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ

อาชีพหลัก

ศิลปะเปลือกไข่

สินค้าโอทอป